Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan SPAR TO BILER ApS (‘‘vi’’ eller ‘‘os’’) behandler dine personoplysninger i forbindelse med tjenesten.

1 - Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: SPAR TO BILER ApS - CVR:21493392 - Roskildevej 549, 2605 Brøndby - E-mail: jj@spar-to.dk.

2 - Indledning

Det er vigtigt for SPAR TO BILER ApS (”SPAR TO BILER ApS”), at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt. Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig SPAR TO BILER ApS’ services igennem SPAR TO BILER ApS’ applikation (”Applikationen”). ”Du” er ejeren og/eller den person, der har den primære rådighed over den eller de biler, der oprettes i app’en.

3 - Beskrivelse af behandling

3.1 - Nødvendige oplysninger for at anvende app’ens tjenester

For at gøre brug af visse af app’ens tjenester og for at vi kan kommunikere direkte med dig, kræver det at du opretter en bil og en brugerprofil i app’en. I nogle tilfælde skal du desuden tillade, at app’en tilgår din smartphones indbyggede sensorer, for at du kan anvende nogle funktioner i app’en.

Indsamling af oplysninger og adgang til sensorer i din smartphone, sker med følgende formål:

 • Så du kan booke tid til værksted, få servicepåmindelser og indrapportere skader
 • Så du kan scanne QR koder til loyalitetsprogrammet
 • Så du kan få oplyst din placering til brug for vejhjælp, parkeringshjælp samt for at du kan se afstanden til vores forretning(er)
 • Så vi kan udsende markedsføringsmateriale og målrette vores kommunikation med dig
 • Så vi kan optimere og videreudvikle brugeroplevelsen i app’en
 • Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer
  • Stamoplysninger om de(n) tilmeldte bil(er), herunder registreringsnummer, mærke, årgang, model og stelnummer
  • Data om brug af app
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra din smartphones kamera og GPS, i det omfang du anmoder om det
 • Det Centrale Motorregister

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden funktionalitet mv.)

Vi deler personoplysningerne med:

 • Leverandører herunder IT-leverandører, hosting-leverandør, e-mail gateway-leverandører, anden support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteterne

Vi vil behandle personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor:

 • Vi behandler dine stamoplysninger, så længe du har en brugerprofil hos os
 • Stamoplysninger om dig og tilmeldte biler gemmes så længe du anvender SPAR TO BILER ApS-tjenesten
 • Hvis du fjerner en bil fra din brugerprofil, slettes data som beskrevet nedenfor
 • Hvis du sletter din profil, så slettes alle oplysninger om dig snarest herefter

4 - Konsekvenser ved behandlingen

Med de beskrevne behandlingsaktiviteter kan du få indsigt i, hvor ofte bilen skal til service, du kan booke tid til værksted og skadesreparation, deltage i loyalitetsprogrammet, få oplyst din placering til brug for vejhjælp, hjælp til parkering, afstandsberegning samt få tilsendt målrettet markedsføringsmateriale.

5 - Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: Israel Overførslen sker på følgende retsgrundlag:

 • Israel: Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, d er generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger
 • Øvrige lande uden for EU/EØS: Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af kontrakter/aftaler ved at kontakte os på jj@spar-to.dk

6 - Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på jj@spar-to.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7 - Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter.