Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan A+ SIAM SUSHI, (‘‘vi’’ eller ‘‘os’’) behandler dine personoplysninger i forbindelse med tjenesten.

1 - Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: A+ SIAM SUSHI - CVR: 35253238 - Adresse: Nørreport 28, 8000 Aarhus C - E-mail: kontakt@aplussiamsushi.dk.

2 - Indledning

Det er vigtigt for A+ SIAM SUSHI, at dine personoplysninger indsamles og behandles sikkert og lovligt. Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du opfordres til at læse Privatlivspolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og forstået Privatlivspolitikken, når du tilmelder dig A+ SIAM SUSHI’ services igennem A+ SIAM SUSHI’ applikation (”Applikationen”). ”Du” er den person, der bruger applikationen.

3 - Beskrivelse af behandling

3.1 - Nødvendige oplysninger for at anvende app’ens tjenester

For at gøre brug af visse af applikationens tjenester og for at vi kan kommunikere direkte med dig, skal du tillade, at applikationen må tilgå nogle af din smartphones indbyggede sensorer.

Indsamling af oplysninger og adgang til sensorer i din smartphone, sker med følgende formål:

 • Adgang til kamaraet så du kan skanne streg-koder til loyalitetsprogrammet
 • Adgang til GPS så du kan få oplyst din placering og se afstanden til vores forretning(er)
 • Adgang til push notifikationer så vi kan holde dig opdateret med nyheder og gode tilbud
 • Anvendelsesdata til brug for statistik og videreudvikling af vores tjenester

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer
  • Et unikt ID for din smartphone
 • Følsomme oplysninger:
  • Ingen
 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  • Ingen

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra din smartphones kamera og GPS, i det omfang du anmoder om det

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden funktionalitet mv.)

Vi deler personoplysningerne med:

 • Leverandører herunder IT-leverandører, hosting-leverandør, e-mail gateway-leverandører, anden support, som vi samarbejder med for at drive aktiviteterne

Vi vil behandle personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor:

 • Vi behandler dine oplysninger, så længe du har installeret app’en og anvender A+ SIAM SUSHI-tjenester
 • Hvis du sletter din profil, så slettes alle oplysninger om dig snarest herefter

4 - Konsekvenser ved behandlingen

Med de beskrevne behandlingsaktiviteter kan du bestille varer, deltage i vores loyalitetsprogram, få oplyst afstand fra din placering til vores forretning(er), samt få tilsendt målrettet markedsføringsmateriale.

5 - Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: Israel Overførslen sker på følgende retsgrundlag:

 • Israel: Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger
 • Øvrige lande uden for EU/EØS: Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder.

6 - Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på kontakt@aplussiamsushi.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

7 - Ændringer

Ved ændringer til Privatlivspolitikken vil du blive orienteret ved push-meddelelser til din smartphone og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter.